Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Gepubliceerd op 01-11-2018

Onthouding

betekenis & definitie

v. het niet deelnemen aan iets, waaraan men had mogen of moeten deelnemen: hij wenste door zijn onthouding protest aan te tekenen tegen dit feest;

— opzettelijke ontbering van levensbehoeften (inz. spijs en drank), of van zingenot: een lichaam, door waken, gestage vlijt, onthouding afgemat; zijn ingevallen kaken en bleek gelaat getuigden van vasten en onthouding.