Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Gepubliceerd op 01-11-2018

Onthouden

betekenis & definitie

(onthield, heeft onthouden), iets niet aan iem. geven : de Heere zal het goede niet onthouden degenen die in oprechtheid wandelen;

— iem. zijn loon onthouden, het hem niet uitbetalen, (ook) hem daarin te kort doen;
— zich van iets verwijderd houden, zich met iets niet inlaten, niet bemoeien : bij de laatste verkiezing hebben vele liberalen zich van stemming onthouden;
— (spr.) in de twijfel onthoud u, laat u niet in met iets dat niet boven alle twijfel raadzaam is;
— opzettelijk nalaten, zich iets ontzeggen: hij onthoudt zich geheel van het gebruik van sterken drank;
— (w. g.) zich ergens of bij iets ophouden: Pompejus onthield zich op zijn buitengoed bij Tarentum;
— iets in het geheugen bewaren: er is maar één God, mijn kind, onthoud dit; ik zal het je helpen onthouden, (ook fig.) ik zal het je inpeperen;
— iets onthouden van twaalf uur tot ´s middags, een slecht geheugen hebben;
— zwart op wit onthoudt wél, wat men op papier aantekent, vergeet men niet;
— (Zuidn.) van vrouwelijke dieren, drachtig worden: die merrie heeft onthouden.