Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Gepubliceerd op 01-11-2018

Ondernemen

betekenis & definitie

(ondernam, heeft ondernomen), op zich nemen, aanvangen te doen of te verrichten, beproeven, wagen: de meeste menschen hébben weinig tijd, om iets van belang te ondernemen; nooit is een arbeid met moed ondernomen en met standvastigheid voortgezet, of zijne vruchten waren gewichtig en aanzienlijk;

— iets durven ondernemen, iets durven wagen, den moed hebben een moeilijk stuk te bestaan; hij heeft belangrijke zaken ondernomen;
— de Kanaalmaatschappij zal de havenwerken ondernemen, zich met de uitvoering daarvan belasten;
— eene reis ondernemen, aanvaarden, altijd met het bijdenkbeeld dat er zwarigheden aan de volvoering verbonden zijn;
— (fig.) de eeuwige, de lange reis ondernemen, uit dit leven scheiden, verscheiden;
iets tegen iem. of iets ondernemen, t. w. een vijandigen aanslag tegen een persoon of eene zaak.