Obligatie betekenis & definitie

v. (-s, ...tiën), verbintenis; — schuldbekentenis tegen een te voren vastgestelden interest; — rentebrief, staatsschuldbrief; schuldbrief eener leening van eene naamlooze vennootschap tegen een vastgesteld percent, volgens loting af te lossen; —HOUDER, m. (-s), houder, bezitter eener obligatie; —LEENING, v. (-en).

Laatst bijgewerkt 27-09-2018