Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Gepubliceerd op 19-09-2018

M

betekenis & definitie

M v. (-’s), 13e letter van het alphabet; de gezamenlijke namen of woorden in een adres- of woordenboek, die met m beginnen;

— Romeinsch cijfer voor het getal 1000;
— in afkortingen:
M. — mijnheer, monsieur; — — magister — meester;
M. — Mark, Duitsch geldstuk;
M. — Meter;
M2. — vierkante Meter;
M3. — kubieke Meter; — rn. — molenpeil, b. v. het water stond 2 dM. boven m.;
M. — (in orgelwerken) manuaal, op het grootste der handklavieren;
M’ — zie Mc;
m. — mannelijk
M. A. — manu auctoris — door de hand des schrijvers;
Mad. of Mme. — madame — mevrouw;
M. A. L. — magister artium liberalicum meester in de vrije kunsten;
Mand. — mandatum, mandaat;
Marc. — Marcus — Evangelist; (ook) een der bijbelboeken;
Matth. — Mattheus — Evangelist; (ook) een der bijbelboeken;
m.a.w. — met andere woorden;
Mc. mac — zoon; (ook) hoofd (van een geslacht);
m.c. — mio conto — mijne rekening;
M.D. of Med. D. — medidnae Doctor — doctor in de geneeskunde;
m.d. — met dank;
m.d.s — mise, detur, Signatur — meng, geef en teeken het (op recepten);
M.E. — Middeleeuwen;
M.E. — middelbare eb;
Mej. — mejuffrouw;
Mevr. Mw. — mevrouw;
m. ƒ. — mezzo forte — matig sterk;
Mg. — magnesium (scheik.) — zie aldaar;
mG. — milligram;
m. g. — met gelukwensch;
Mgr. — monseigneur — titel, ook van een bisschop of aartsbisschop;
m. h. d. — met hartélijken dank;
m. h. a. — met hartélijken gelukwensch;
M. H. S. — (Z. A.) Meisjes Hoogere School;
m. i. — mijns inziens;
Mij., Mpij — Maatschappij;
mil. — militair;
Min. — Minister; (ook) Ministerie;
M. K. G. — Mcterkilogram;
mL. — milliliter;
Mlle. — mademoisélle — mejuffrouw; jongejuffrouw;
m. m. — mutatis mutandis — met de noodige veranderingen;
m.m. — memento mori — gedenk te sterven
M. M. — Myriameter;
mM. — millimeter;
M. M. H. H. — Mijne Heeren;
m. m. p. — manu mea propria — met mijn eigen hand, eigenhandig;
Mn — mangaan — zie aldaar;
M.O. — Middelbaar onderwijs;
Mo. — molybdaenium — zie aldaar;
M.P. — member of Parliament — lid van het (Engelsche) parlement;
M.P. — mijlpaal;
m.p. — mezzo piano (muz.) — matig zacht;
M.R. — middelbare rivierstand;
Mr. — meester; — (ook) mijnheer; monsieur; mister; master;
m.r. — met rouwbeklag:
Mrs. — Mistress — mevrouw (in Engeland);
Mrs. of M.M. — messieurs; mijne heeren;
MS. — manuscript — handschrift;
M.S.C. — mandatum sine clausida — onbepaalde volmacht;
MSS. — manuscripten — handschriften;
m.t. — meterton
M.U.L.O. — Meer uitgebreid lager onderwijs;
muz. — muziek;
M.V. — middelbare vloed;
m.v. — mezzo voce (muz.) — met halve stem, matig sterk;
mv. — meervoud (spraakk.);
M.v. A. — Memorie van Antwoord;
M.W.O — Militaire Willemsorde.
MA, v. (-’s), (verkorting van mama) moeder. MAATJE o. (-s.