List betekenis & definitie

List v. (-en), slimheid, geslepenheid, vaardigheid om zich van geheime middelen te bedienen ter bereiking van eenig oogmerk zijn mond is vol list; zoodanig geheim middel, verschalking, krijgslist met allerlei listen beproefde hij achter de waarheid te komen; listen gebruiken; in den oorlog is list geoorloofd; — (spr.) armoede zoekt list, wie arm is zoekt vaak zijn toevlucht in list; — liefde zoekt list; — list gaat boven geweld, met list komt men verder dan met geweld. LISTJE, o. (-s).