Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Gepubliceerd op 19-09-2018

2018-09-19

List

betekenis & definitie

List v. (-en), slimheid, geslepenheid, vaardigheid om zich van geheime middelen te bedienen ter bereiking van eenig oogmerk zijn mond is vol list; zoodanig geheim middel, verschalking, krijgslist met allerlei listen beproefde hij achter de waarheid te komen; listen gebruiken; in den oorlog is list geoorloofd;

— (spr.) armoede zoekt list, wie arm is zoekt vaak zijn toevlucht in list;
— liefde zoekt list;
— list gaat boven geweld, met list komt men verder dan met geweld. LISTJE, o. (-s).