Gepubliceerd op 24-02-2020

Leed

betekenis & definitie

Het begrip leed heeft 2 verschillende betekenissen:

1. leed - Leed bn. bw. (de trappen van vergelijking weinig of niet in gebruik) hatelijk, bedroevend, smartelijk het is mij leed, het smart mij; (spr.) een gedwongen eed is God leed;
— iets met leede oogen aanzien, met een gevoel van spijt of misnoegen.

2. leed - Leed o. onaangename gewaarwording (van verdriet, onrecht, hoon, smaad enz.); verdriet, rouw, smart, droefheid aan iem. zijn leed klagen, zijn smart, zijn ongelukken aan iem. vertellen; leed over iets gevoelen; zijn leed betuigen;
— het doet mij leed, het bedroeft mij, het spijt mij;
— lief en leed met iem. deelen, voor- en tegenspoed, vreugde en smart;
— het zij u lief of leed, gij moogt willen of niet;
— kwaad, onrecht: iem. leed doen, hem beleedigen, hoonen; geen leed zal u geschieden;
— v. (gew.) rouw de leed aanzeggen, kennis geven van iemands overlijden;
— (gew.) begrafenismaal.

< >