Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Gepubliceerd op 19-09-2018

Laatdunkend

betekenis & definitie

bn. bw. een hoogen dunk van eigen voortreffelijkheid hebbende, in het besei zijner meerderheid eene hooghartige, minachtende houding tegen zijne omgeving aannemend, met geringschatting neerziende op anderen; verwaand, pedant. LAATDUNKENDHEID, v. verwaandheid, pedanterie.