Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Gepubliceerd op 19-09-2018

2018-09-19

Kwestie

betekenis & definitie

KWESTIE, v. (-s, ...tiën), vraag; twistvraag, geschilpunt: wat is de kwestie ? de kwestie loopt over eene geheel andere zaak;

— geen kwestie van, dat is buiten kwestie, dat is buiten twijfel; (ook) daar komt niets van in; (ook) daar is geen mogelijkheid op; ruzie, twist: zij hebben kwestie gehad;
— aanhangige zaak, aangelegenheid de zaak, de persoon in kwestie, waarvan of van wien gesproken wordt, waaraan of aan wien gedacht wordt, de bewuste zaak of persoon;
— de kwestie van vertrouwen stellen (van een bestuur, een minister enz.), aan de leden, de volksvertegenwoordiging enz. de vraag stellen, of men nog hun vertrouwen bezit, daar men anders ontslag zal nemen;
— de Oostersche kwestie, het vraagstuk van den politieken toestand op den Balkan;
— ft is slechts eene kwestie van tijd, mettertijd zal het zoo komen, wezen;
— dat is eene kwestie van smaak. dat hangt van den smaak af ook QUAESTIE.