Kinderachtig betekenis & definitie

KINDERACHTIG, bn. bw. (-er, -st), als, van een kind, in ongunstigen zin de eigenschappen van een kind vertoonend, waar die niet gewenscht zijn, laf, flauw: eene kinderachtige handelwijze; zich kinderachtig aanstellen; dat is kinderachtig; — (fig.) een kinderachtigen smaak in den mond hebben, een laffen, flauwen smaak, vooral tengevolge van te veel drinken; — (gew.) veel van kinderen houdende de jongens zullen het wel goed bij haar hebben, want zij is erg kinderachtig. KINDERACHTIGHEID, v. (...heden), gedrag, handelwijze (als die) van een kind, lafheid.