Gepubliceerd op 24-02-2020

Kieken

betekenis & definitie

Het begrip kieken heeft 2 verschillende betekenissen:

1. kieken - KIEKEN, (kiekte, heeft gekiekt), een kiek, een kiekje nemen iem. kieken, hem photographeeren.

2. kieken - KIEKEN, KUIKEN, o. (-s), jong van huisgevogelte (inz. van kippen): een kloek met twaalf kuikens; gelijkerwijs eene hen hare kiekens bijeen vergadert; (gemeenz.) je bent een kuiken, een dom schaap; ook tegen iem. gezegd, die bijna altijd lacht: een kuiken zonder kop, iem. die onbezonnen handelt: te dom zijn om een kieken te pluimen, zeer dom zijn;
— met de kiekens gaan slapen, met de kippen op stok, vroeg naar bed gaan:
— zich houden als een koud kieken, zeer voorzichtig zijn. KIEKENTJE, KUIKENTJE, o. (-s).Alsjeblieft!
Dit artikel kreeg je van Ensie cadeau. Wil je ook bijdragen aan toegankelijke kennis? Klik hier en word vriend van Ensie.