Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Gepubliceerd op 13-09-2018

K

betekenis & definitie

K, v. (-’s), elfde letter van het alphabet; de gezamenlijke namen of woorden in een adres- of woordenboek, die met k beginnen;

— In afkortingen :
K.
kalium
— zie aldaar;

Kapt.
Kapitein;

kar.
karaat;

K. Gr.
— Knight of the Garter
— ridder der Kouseband-orde;

K. G. Kg. of Kil.
— Kilogram
— Ned. pond;

K. G. M.
— Kilogrammeter
— zie aldaar;

K. G. V.
— kleinste gemeene veelvoud
— zie veelvoud;

K. K.
— keizerkoninkrijk
— (b. v. Oostenrijk-Hongarije);

K. M.
— keizerlijke, koninklijke Majesteit;

K. M.
— Kilometer
— zie aldaar;

Kol. V.
— koloniaal verslag;

Kon.
— Koninklijk;

K. P.
— kanaalpeil;

kub.
— kubieke;

K.v.A.
— Kamer van Arbeid;

K. v. K. (en F)
— Kamer van Koophandel (en Fabrieken)',

K. W.
— Kilowatt, zie aldaar.