K betekenis & definitie

K, v. (-’s), elfde letter van het alphabet; de gezamenlijke namen of woorden in een adres- of woordenboek, die met k beginnen; — In afkortingen :

K. — kalium — zie aldaar; —
Kapt. — Kapitein; —
kar. — karaat; —
K. Gr. — Knight of the Garter — ridder der Kouseband-orde; —
K. G. Kg. of Kil. — Kilogram — Ned. pond; —
K. G. M. — Kilogrammeter — zie aldaar; —
K. G. V. — kleinste gemeene veelvoud — zie veelvoud; —
K. K. — keizerkoninkrijk — (b. v. Oostenrijk-Hongarije); —
K. M. — keizerlijke, koninklijke Majesteit; —
K. M. — Kilometer — zie aldaar; —
Kol. V. — koloniaal verslag; —
Kon. — Koninklijk; —
K. P. — kanaalpeil; —
kub. — kubieke; —
K.v.A. — Kamer van Arbeid; —
K. v. K. (en F) — Kamer van Koophandel (en Fabrieken)', —
K. W. — Kilowatt, zie aldaar.

Laatst bijgewerkt 13-09-2018