Jaarhuur betekenis & definitie

JAARHUUR, v. huur voor een jaar; ...KAART, v. (-en), kaart voor een jaar geldig; ...KLANT, m. en v. (-en), klant, die zijne rekening een geheel jaar laat doorloopen, en die aan het einde van elk jaar betaalt; ...KRING, m. (-en), omloop van een jaar. twaalf maanden : een nieuwe jaarkring is begonnen; bepaald tijdsverloop van jaren, tijdkring; — ronde strepen op de horizontale doorsnede van boomstammen, die den jaarlijkschen aanwas of groei aantoonen.

Laatst bijgewerkt 13-09-2018