Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Gepubliceerd op 12-09-2018

2018-09-12

Hierbeneden

betekenis & definitie

HIERBENEDEN, bw. hieronder: hierbeneden is de kelder;

— (fig.) hier op aarde, op deze wereld: er is niets bestendigs hierbeneden;
...BENEVENS, bw. behalve dit, benevens dit: hierbenevens zend ik u een bijbel;
...BIJ, bw. bij het genoemde: hierbij komt nog, dat...; ik zal het hierbij laten, er niet meer bijvoegen; (ook) het niet in gerechte vervolgen; bij dezen; hierbij bericht ik u, dat…; hierbij ontvangt gij uw brief terug;
...BINNEN, bw. binnen het genoemde of door gebaren aangewezene: hierbinnen heeft de vorst geen macht, binnen de genoemde stad, landstreek enz.;
— hierbinnen klopt het warm, in mijn gemoed;
...BOVEN, bw. boven deze plaats: hierboven woont een officier;
— (fig.) in den hemel: zij is nu bij de engelen hierboven;
...BUITEN, bw. buiten, zonder het genoemde: hierbuiten kan hij niet;
...DOOR, bw. door deze zaak: hierdoor werd ik opgehouden; (ook) dientengevolge: hierdoor kwam hij te laat.