Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Gepubliceerd op 12-09-2018

2018-09-12

Handelswaar

betekenis & definitie

HANDELSWAAR, v. (...waren), koopwaar, handelsartikel;

...WAARDE, v. waarde die iets als handelsartikel heeft:
...WEG, m. (-en), weg voor of van het handelsverkeer;
...WERELD, v. de gezamenlijke handelaars;
...WETENSCHAP, v. (-pen), een der vakken van kennis vereischt of van beteekenis voor den koopman of die het worden wil;
...WETGEVING, v. dat gedeelte der wetgeving hetwelk betrekking heeft op den handel:
...WIJK, v. (-en), stadsgedeelte waarin de handelskantoren enz. gelegen zijn;
...WINST, v. de winst die men door den handel behaalt;
...ZAAK, v. (...zaken), eene zaak van handel of die betrekking heeft op den handel; (ook) een handelshuis.