Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Gepubliceerd op 12-09-2018

2018-09-12

Handelsonderneming

betekenis & definitie

HANDELSONDERNEMING, v. (-en), eene onderneming met het doel om koophandel te drijven;

...PAPIER, o. (-en), geldswaardig credietpapier: wissels, banknoten, checks enz.;
...PLAATS, v. (-en), plaats die vooral van den handel bestaat;
...PLANT, v. (-en), plant die een product voor den handel oplevert (indigo, hennep, koffie enz ):
...POLITIE, v. de politie die zorg draagt dat er geen overtredingen van de van staatswege gemaakte bepalingen op den handel plaats vinden;
...POLITIEK, v. de politiek die een staat op handelsgebied volgt (b. v. de vrijhandelspolitiek of het beschermend stelsel);
...PREMIE, v. (-miën), voorrechten, premiën die aan sommige bedrijven, voortbrengselen (bv. van den landbouw) enz. worden verleend om een tak van nijverheid of handel te ondersteunen.