Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Gepubliceerd op 12-09-2018

2018-09-12

Guttapercha

betekenis & definitie

GUTTAPERCHA, v. (eig. getah pertjah d. i. gom aan stukken) het in de lucht tot eene taaie, lederachtige stof verdroogde melksap van verschillende tropische boomsoorten (de geslachten palaguivm, isonandra enz.), gewoonlijk gummi en rubber geheeten; het is lucht- en waterdicht en wordt voor slangen, drijfriemen, schoenzolen en vele andere doeleinden gebruikt;

—PAPIER, o ondoordringbaar papier tot afsluiting van inmaakpotten, voor het bedekken van wonden enz.