Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Gepubliceerd op 12-09-2018

2018-09-12

Grootachtbaar

betekenis & definitie

GROOTACHTBAAR, bn. groote achting of eerbied wekkende, als eeretitel van de leden der Gerechtshoven en van die colleges zelf dit Edelgrootachtbaar College; (ook) van de Curatoren eener Hoogeschool: de Edelgrootachtbare Heer en Curatoren dezer Universiteit. GROOTACHTBAARHEID, v.