Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Gepubliceerd op 12-09-2018

2018-09-12

Grondwaarheid

betekenis & definitie

GRONDWAARHEID, v. (...heden), waarheid die ten grondslag ligt aan andere waarheden, hoofdstelling, hoofdpunt eener leer: de leer der erfzonde is eene der grondwaarheden van den Gereformeerden godsdienst.