Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Gepubliceerd op 12-09-2018

2018-09-12

Grondverbetering

betekenis & definitie

GRONDVERBETERING, v, verbetering van een slappen bodem voor fundeeringen enz. door het inbrengen van steviger specie;

— (ook) verbetering van teelgrond door bemesting, ploegen enz.;
— inz. die werkzaamheden en maatregelen welke een blijvende verhooging van de productiviteit van den bodem teweegbrengen. GRONDVERBETERINGSWERKEN, o. mv. hiertoe behooren ontginning, bevloeiing, drooglegging, mergelen, kalken, regeling van den grondwaterstand enz.