Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Gepubliceerd op 12-09-2018

2018-09-12

Grondlegger

betekenis & definitie

GRONDLEGGER, m. (-s), die de fundamenten van iets legt, oprichter, stichter Willem de Zwijger is de grondlegger onzer vrijheid. GRONDLEGGING, v. (-en), het leggen van den grondslag van iets, het tot stand brengen of gebracht worden van rijken, staten en andere instellingen: de grondlegging der wereld; de grondlegging van ons volksbestaan.