Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Gepubliceerd op 12-09-2018

2018-09-12

Grondkrediet

betekenis & definitie

GRONDKREDIET, o. het krediet door grondeigenaars genoten; inz. het krediet dat aan landbouwers verleend wordt tegen onderpand van hun grond en waarbij de staat of een vennootschap als bemiddelaar optreedt;

— (ook) de instelling die zoodanig grondkrediet verleent of administreert.