Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Gepubliceerd op 12-09-2018

2018-09-12

Griffier

betekenis & definitie

GRIFFIER, m. (-s), secretaris van een college of van een bijzonder persoon, inz. bij de Generale en Provinciale Staten, bij een gerechtshof, eene rechtbank, een kantongerecht enz., chef der griffie;

— commies-griffier, ambtenaar onder den griffier van eene der beide Kamers der Staten-Generaal;
— substituut-griffier, ambtenaar onder den griffier van een rechtscollege, met een deel van diens bezigheden belast en aangewezen om hem bij ontstentenis of afwezigheid te vervangen".