Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Gepubliceerd op 06-09-2018

2018-09-06

Goudader

betekenis & definitie

v. (-en, -ST), met goud gevulde adervormige holte in de aardkorst;

...AFZETTING, v. (-en), rijke goudafzettingen zijn daar gevonden;
...AGIO, o. het agio van goud;
...AMALGAMA, o. eene legeering van goud met kwikzilver;
...APPEL, m. (-s, -en), goudkleurige, goudgele appel, inz. de gele guldeling, de gouden pippeling en de tomaatappel;
...AREND, m. (-en), arend met goudkleurige vederen, steenarend (aquila chrysaëtos);
...BAAR, v. (...baren), prismatisch stuk goud, zooals het in den handel voorkomt;
...BAARS, m. (...baarzen), (w. g.) goudvisch (cyprinus auratus);
...BAD, o. (-en), (phot.) onderdompeling in eene oplossing van goud;
...BERG, m. (-en), berg die goudmijnen bevat; eene aanzienlijke hoeveelheid goud;
...BEURS, v. (...beurzen), beurs met goudgeld gevuld.