Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Gepubliceerd op 06-09-2018

2018-09-06

Gordiaansch

betekenis & definitie

bn. de Gordiaansche knoop, de kunstig gelegde knoop aan den wagen van den Phrygischen koning Gordius, die door niemand kon losgemaakt worden en die door Alexander den Grooten met zijn zwaard werd doorgehakt; (fig.) den (Gordiaanschen) knoop doorhakken, door eene beslissende daad, eene gewelddadige handeling, een voortvarend optreden eene zwarigheid uit den weg ruimen.