Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Gepubliceerd op 06-09-2018

2018-09-06

Gonje

betekenis & definitie

v. zekere uit Indischen hennep geweven grove stof, tot velerlei doeleinden gebruikt; vgl.

GOENIE;
—GORDIJN, o. (-en);
—KLEED, o. (-en);
—LOOPER, m. (-5);
—MAT, v. (-ten);
—ZAK, m. (-ken), van gonje vervaardigd.