Gepubliceerd op 06-09-2018

Gewest

betekenis & definitie

GEWEST, o. (-en), landstreek, oord een onbekend gewest; vreemde gewesten; naburige gewesten;

— betere, zalige, andere gewesten, de oorden der zaligen, het hiernamaals: zij hoopt hare afgestorvenen in betere gewesten weer te zien;
hij verkeert in hoogere gewesten, in hoogere sferen, hij is afgetrokken, (ook) hij zit te soezen of te dutten;
— eene landstreek als gedeelte van een land of rijk de burgeroorlog ontvlamde in alle Vlaamsche gewesten: het gewest werd door den vijand bezet;
— provincie: de (zeven) Vereenigde Gewesten, de Republiek der Vereenigde Nederlanden; de Noordelijke, de Zuidelijke gewesten, Noord-, ZuidNederland.