Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Gepubliceerd op 06-09-2018

Gevormd

betekenis & definitie

GEVORMD, bn. een zoodanigen vorm hebbende als uit de bepaling blijkt: zijn neus is goed gevormd; fijngegevormde handen; den vollen vorm hebbende, volledig ontwikkeld een reeds volkomen gevormd karakter;

— gevormde kinderen, (R. K.) die het H. Vormsel ontvangen hebben.