Gepubliceerd op 06-09-2018

Gevoelig

betekenis & definitie

GEVOELIG, bn. bw. (-er, -st), zeer vatbaar voor gewaarwordingen het oog is het gevoeligste deel des lichaams; hij heeft een gevoelig zenuwgestel;

— iemands gevoelige zijde, zijne zwakke zijde;
— bij iem. eene gevoelige snaar aanroeren, eene zaak aanroeren, waarover hij liefst niet hoort spreken;
— gevoelige planten, die planten waarvan de bladeren zich bij aanraking mechanisch sluiten of die tegen den avond een nachtstand innemen;
— gevoelig papier, geprepareerd papier dat onder invloed van het licht snelle kleurveranderingen ondergaat;
— (van instrumenten) zeer kleine verschillen aanwijzende eene gevoelige balans; een gevoelig weerglas;
— ontvankelijk voor aandoeningen van schoonheid, teederheid en liefde gevoelige, deugdzame menschen; een gevoelig hart; hij is gevoelig voor een blijk van vriendschap;
— dankbaar, erkentelijk ik ben zeer gevoelig voor uw bereidwilligheid;
— lichtgeraakt, prikkelbaar: met hem is niet om te gaan, hij is zoo nauwnemend en zoo gevoelig;
— misnoegd ik wil niet ontkennen dat ik er eenigermate gevoelig over ben;
— duidelijk voelbaar, hevig, heftig, krachtig enz. eene gevoelige koude; een gevoelige klap om de ooren; eene gevoelige nederlaag; hij gaf hem eene gevoelige terechtwijzing; dat is eene gevoelige les;
— bw. op eene gevoelige wijze zij neemt gevoelig deel in anderer lot; hij speelt wel gevoelig, maar het stuk is hem te moeilijk.