Gepubliceerd op 06-09-2018

Gemoedsaandoening

betekenis & definitie

GEMOEDSAANDOENING, v. (-en), elke indruk dien het gemoed ontvangt, en die eenig gevoel daarin opwekt;

...AARD, m. inborst, karakter;
...BESTAAN o. het wezen van iemands gemoed, zijne inborst;
...BEWEGING, v. (-en), verstoring van de gemoedsrust, als gevolg van sterke indrukken of aandoeningen;
...BEZWAAR o. (...zwaren), een bezwaar dat door de stem van het gemoed (inz. beschouwd Ms zetel der godsdienstige overtuiging) wordt ingebracht tegen het verrichten of toelaten van eenige handeling: hij heeft gemoedsbezwaren om dat te doen;
...DRIFT, v. (-er), aandrift van het gemoed (sterker dan neiging, zwakker dan hartstocht);
...GESTELDHEID, v. de bijzondere toestand waarin het gemoed verkeert;
...KRACHT, v. (w. g.) geestkracht.


Alsjeblieft!
Dit artikel kreeg je van Ensie cadeau. Wil je ook bijdragen aan toegankelijke kennis?Word vriend van Ensie en ontvang een gratis encyclopedie!