Gepubliceerd op 02-09-2018

Gedeelte

betekenis & definitie

GEDEELTE, o (-n), deel, stuk in tegenoverstelling van het geheel of de andere deelen er van: het bovenste, middelste, onderste, voorste, achterste gedeelte; het beste, slechtste gedeelte van iets-, hij weet niet het honderdste gedeelte van wat gij weet; het grootste gedeelte van het jaar; men speelde het eerste gedeelte der vijfde symphonie van Beethoven; met het domme gedeelte des volks is niets te beginnen;

— iemands binnenste gedeelte, zijn binnenste;
— voor het grootste gedeelte, voor het grootste deel, . voor het meerendeel;
— de bijwoordelijke zegsw. voor hei zooveelste gedeelte, of wel, het zooveelste gedeelte, aan bn. toegevoegd, geeft te kennen, dat de bedoelde hoedanigheid aan iem. of iets in een zooveelmaal geringeren graad toegekend wordt als zij aan een ander of iets anders eigen is;
— bij gedeelten, in deelen gesplitst, gescheiden of afgedeeld; (w. g.) (scherts) (van hoedanigheden) hoeveelheid, dosis voorzie u dan van een groot gedeelte zedigheid en goede trouw .