Garantie betekenis & definitie

GARANTIE, v. waarborg, borgstelling, borgtocht, verzekering, vrijwaring: eene leening onder garantie van het gouvernement; — een rijwiel koopen met een jaar garantie, zoodanig dat mogelijke herstellingen wegens gewone slijtage in ’t eerste jaar nog voor rekening van den verkooper komen.