Gepubliceerd op 02-09-2018

Dringen

betekenis & definitie

DRINGEN, (drong, heeft en is gedrongen), door iets dat weerstand biedt in de daarachter gelegen ruimte komen hij drong door de schaar van bedienden in het vertrek;

— (fig.) in iemands geheimen dringen, zich er bekend mee (willen) maken;
— zich in iemands vertrouwen dringen;
— door drukken, stooten iem. van plaats doen veranderen: een ander van zijne plaats dringen; hij werd in een hoek gedrongen; (ook fig.);
— (zonder object) dring zoo niet!;
— (fig.) eene onweerstaanbare aandrift vormen als u het hart tot spreken dringt, zoo spreek
— als de nood dringt, aan den man is. Zie AANDRINGEN, DOORDRINGEN, INDRINGEN.

< >