Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Gepubliceerd op 01-09-2018

2018-09-01

Concessie

betekenis & definitie

CONCESSIE, v. (-s, ...siën), vergunning van overheidswege (met uitsluiting van anderen) tot den aanleg van werken of diensten van openbaar nut enz. concessie aanvragen voor het leggen van een locaalspoorweg; eene concessie-aanvraag;

— afstand van gronden om die te ontginnen, er naar petroleum te boren, ertsen uit te delven, enz.;
— stuk land waarvoor men concessie heeft tot het een of ander;
— het gedeeltelijk toegeven aan de eischen der tegenpartij concessies doen.