Concessie betekenis & definitie

CONCESSIE, v. (-s, ...siën), vergunning van overheidswege (met uitsluiting van anderen) tot den aanleg van werken of diensten van openbaar nut enz. concessie aanvragen voor het leggen van een locaalspoorweg; eene concessie-aanvraag; — afstand van gronden om die te ontginnen, er naar petroleum te boren, ertsen uit te delven, enz.; — stuk land waarvoor men concessie heeft tot het een of ander; — het gedeeltelijk toegeven aan de eischen der tegenpartij concessies doen.