Censuur betekenis & definitie

CENSUUR, v. kerkelijk toezicht op en kerkelijke rechtspraak omtrent zuiverheid in leer en levenswandel; afkeurend oordeel, veroordeeling van een kerkelijk lichaam uitgaande, kerkelijke straf onder censuur staan; iem. onder censuur stellen, plaatsen, op hem eenige kerk olijke straf toepassen; ook zelfs hem in den kerkban doen, hem uit de kerkelijke gemeenschap sluiten;

— disciplinaire straf door eene vergadering op een der leden toegepast de censuur op iem. toepassen, over iem. uitspreken;
— (bij uitbr.) afkeurend oordeel, openlijke terechtwijzing;
— toezicht door eene kerkelijke of wereldlijke overheid geoefend op de drukpers en het tooneel.