Gepubliceerd op 24-02-2020

Behouden

betekenis & definitie

Het begrip behouden heeft 2 verschillende betekenissen:

1. behouden - BEHOUDEN, (behield, heeft behouden), (in spreektaal vaak: HOUDEN), houden, niet van zich verwijderen de kinderen bij zich behouden;
dat mag je behouden, behoef je niet af te geven;
— wij behielden denzelfden wind, de wind veranderde niet;
— het veld behouden, zich niet uit het veld laten slaan, meester blijven;
— de overhand behouden, de baas blijven;
— iem. in zijne macht behouden;
— niet afleggen (gewoonten);
— (w. g.) behoud uwe rede, beleefde uitdrukking tot iem. dien men in de rede valt;
— in het bezit blijven van, niet verliezen: zijn leven behouden, niet verongelukken;
— iem. in het leven behouden, het leven redden;
— behoud dat voor u, vertel het niet over; (ook) geef er niemand iets van;
— (bijb.) beproeft alle dingen en behoudt het goede, volgt dat op. BEHOUDING, v.

2. behouden - BEHOUDEN, bn. zeker, veilig; onbeschadigd dat glaswerk is behouden overgekomen;
— hij is gelukkig behouden gebleven, gespaard, ongedeerd; (ook) in het leven;
— (fig.) in behouden haven zijn, in veiligheid zijn; vgl. behoudend;
— iem. (eene) behouden reis wenschen, wenschen, dat hij behouden van de reis terugkeert.