ARBITRAGE betekenis & definitie

v. uitspraak van een arbiter: Hof van Arbitrage, hof van door de mogendheden gekozen arbiters tot beslissing van internationale geschillen; — commissie van arbitrage door beide partijen gekozen commissie tot beslissing van geschillen; — (hand.) berekening der wisselkoersen van verschillende plaatsen, ten einde de voordeeligste manier te bepalen om door trekken en afgeven van wissels zijne schuld te vereffenen; — (hand.) ‘t koopen van papieren op plaatsen waar ze laag staan om ze te verkoopen op plaatsen waar de koers hooger is.