Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Gepubliceerd op 31-08-2018

ANTHROPOLOGIE

betekenis & definitie

v. natuurkennis van den mensch (in den ruimsten zin) gerechtelijke psychiatrie en crimineele anthropologie. ANTHROPOLOGISCH, bn. op de anthropologie betrekking hebbend anthropologische onderzoekingen.