Gepubliceerd op 30-08-2018

Afgetrokken

betekenis & definitie

AFGETROKKEN, bn. en bw. (-er, -st), (van begrippen en redeneeringen) niet door aanschouwing verkregen, maar door redeneering afgeleid;

— de afgetrokken, of abstracte wetenschappen, waarbij niet aanschouwing ten grondslag ligt, doch abstracte begrippen, bv. de wiskunde;
— afgetrokken denkbeelden, algemeene denkbeelden, begrippen; (ook wel) niet alledaagsche, diepzinnige;
— het afgetrokkene (abstracte) en het samenvattende (concrete): hoogte (van een huis bv.) is een afgetrokken begrip, maar eene hoogte (b. v. eene aardhoogte) is eene samenvattende voorstelling;
— in het afgetrokkene {in abstracto), de zaak op zich zelve beschouwd, afgescheiden van alles waarmede zij in betrekking staat;
— (van pers.) verzonken in een bepaalden kring van gedachten waardoor men de buitenwereld vergeet: de afgetrokken professor;
— in zich zelven gekeerd en aan niets denkende: vader is na moeders dood zoo afgetrokken, zoo eenzelvig;
— op de wijze eener afgetrokken redeneering of bespiegeling: hij redeneerde zoo afgetrokken dat ik hem niet volgen kon. AFGETROKKENHEID, v.


Alsjeblieft!
Dit artikel kreeg je van Ensie cadeau. Wil je ook bijdragen aan toegankelijke kennis?Word vriend van Ensie en ontvang een gratis encyclopedie!