Gepubliceerd op 14-11-2017

aanroeren

betekenis & definitie

Aanroeren - (roerde aan, heeft aangeroerd), opzettelijk aanraken; - roer mij niet aan, sla mij niet; (fig.) raken, treffen, roeren; terloops vermelden, oppervlakkig behandelen: gij hadt dat teere punt niet moeten aanroeren, gij hadt hiervan moeten zwijgen; - eene teedere snaar aanroeren, over een teeder onderwerp spreken; weeke en min of meer vloeibare stoffen roerende met iets vermengen: roer de bestellenpap met een paar eieren aan; roerend bewegen (b. v. pap, opdat zij niet aanbrande). AANROERING, v. (-en). AANROERDER, m. (-s). AANROERSTER v. (-s).

< >