3. lot betekenis & definitie

Lot o. belasting: (alleen in de zegswijze) schot en lot betalen, zijne belasting opbrengen; (fig.) zijn verplichtingen als burger nakomen.

Laatst bijgewerkt 19-09-2018