Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Gepubliceerd op 01-01-2021

Zodanig

betekenis & definitie

[het accent wisselt], I. aanw. (bepalingaankondigend) vnw., van zulk een gesteldheid, dergelijk: zodanige mensen vindt men nergens ; op zodanige wijze wil ik niet rijk worden ; — zelfst.: als zodanig, in die kwaliteit; (ook) op zichzelf beschouwd, „an sich” : die instelling als zodanig is niet slecht, maar het gebruik dat men er van maakt; II. bw., op zulk een wijze of in zulk een mate: hij heeft hem zodanig beledigd, dat een duel noodzakelijk geacht wordt; zich zodanig gedragen, dat ieder tevreden kan zijn.