Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Gepubliceerd op 01-01-2021

Wij

betekenis & definitie

eerste nv. van het pers. vnw. van de eerste pers. meerv.: wij lezen ; — wij gebruikt men in de plaats van ik, als men zich zelf minder op de voorgrond wil plaatsen, met name in geschrifte, in beoordelingen enz.: wij zijn van mening dat... ; — ook in sommige formules als pluralis majestatis : wij, Willem, bij de gratie Gods enz.; ivij voorzitter der arrondissementsrechtbank enz.