Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Gepubliceerd op 01-01-2021

Voorlopig

betekenis & definitie

bn. bw.,

1. aan het eigenlijke of definitieve voorafgaande, geschiedende in afwachting van iets meer bepaalds, meer beslists: de voorlopige werkzaamheden ; voorlopige mededelingen, berichten ; voorlopige aankondiging, van een verkoping b.v.; — voorlopige factuur, factuur die de verkoper indient na aflading van de verzonden goederen (bij verkoop op afgeleverd gewicht); — provisioneel: een voorlopige aanstelling; een voorlopig verdrag sluiten, dat later door een definitief verdrag gevolgd moet worden ; — de voorlopige regering, die optreedt in afwachting van een gevestigd bewind;
2. (bw.) voorshands: alles blijft voorlopig zoals het is, in de eerste tijd ; — hij is voorlopig benoemd, provisioneel.