Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Gepubliceerd op 01-01-2021

Verklaring

betekenis & definitie

v. (-en),

1. het verklaren;
2. opheldering ; uitlegging : tot verklaring diene... ; kunt u daar de verklaring van gevend
3. aanzegging: de verklaring van de oorlog-, — vgl. liefdesverklaring-,
4. de handeling van iets te verklaren, als feit mee te delen, getuigenis : een verklaring afleggen, geven ; een mondelinge, een schriftelijke verklaring;
5. schriftstuk waarbij iets verklaard wordt, attest: een verklaring overleggen.