Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Gepubliceerd op 01-01-2021

Verkiezing

betekenis & definitie

v. (-en),

1. het verkiezen, wens, verlangen : wat is zijn verkiezing?het is zijn vrije verkiezing, hij werd door niets gedwongen, het was zijn welbehagen ;
2. (godg.) de vrije verkiezing (van God nl.) de praedestinatie ;
3. gelegenheid dat door de daartoe gerechtigde personen hun vertegenwoordigers in enig lichaam, in 5t bijz. dat der volksvertegenwoordiging of van de gemeenteraad, worden gekozen, door stemming aangewezen : verkiezingen uitschrijven, houden; openbare, geheime verkiezing ; tussentijdse verkiezing, ter voorziening in een vacature die tijdens de periode van zitting ontstaat.