Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Gepubliceerd op 01-01-2021

Vergadering

betekenis & definitie

v. (-en),

1. het vergaderen;
2. het bijeenkomen : recht van vergadering, de bevoegdheid om met anderen samen te komen ter gemeenschappelijke beraadslaging of handeling;
3. georganiseerde bijeenkomst van personen : een vergadering beleggen, bijeenroepen, openen, leiden, sluiten., opheffen; staande (gedurende) de vergadering ; scheidt u af uit het midden van deze vergadering (Num. 16 : 21); — (hist.) de Grote Vergadering, de in 1651 gehouden bijzondere bijeenkomst der St.-Generaal om de verschillende punten van unie, militie en religie te bespreken en te regelen ;
4. de vergaderde personen en de plaats van bijeenkomst: ter vergadering verschijnen; waar is de vergadering?Alsjeblieft!
Dit artikel kreeg je van Ensie cadeau. Wil je ook bijdragen aan toegankelijke kennis? Klik hier en word vriend van Ensie.