Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Gepubliceerd op 01-01-2021

Toevoeging

betekenis & definitie

v.,

1. handeling van toevoegen (in de versch. bet.): de toevoeging van een raadsman aaneen beklaagde geschiedt door de president der rechtbank uit de advocaten en procureurs; toevoeging van kunstmest aan de gewone baggermest;
2. (-en) toegevoegde zaak: onverkort, zonder enige beperking of toevoeging; op de verpakking is geen andere toevoeging geoorloofd dan de naam van de firma.