Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Gepubliceerd op 01-01-2021

Tafereel

betekenis & definitie

o. (...reien),

1. schilderij, afbeelding; thans alleen gebezigd voor de afbeelding of voorstelling van een gebeurtenis of een bepaalde situatie, en wel in de zin dat het voorgestelde, niet het middel van de voorstelling hoofdzaak is : een fris tafereel;
2. schilderij in woorden, beschrijving : een getrouw tafereel van iets geven ; een tafereel schertsen, ophangen; taferelen uit de oude geschiedenis ;
3. situatie, gebeurtenis, geheel waarop de blik blijft rusten : een huiselijk tafereel;
4. (in de perspectief) loodrecht plat vlak waardoor men veronderstelt dat de oogstralen gaan : lijnen, die niet evenwijdig aan het tafereel lopen, heten wijkende lijnen.