Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Gepubliceerd op 01-01-2021

Promotie

betekenis & definitie

(<Lat.), v. (-s, ...tiën),

1. opklimming in rang, bevordering in een loopbaan: er is niet veel promotie in het leger; — promotie maken, tot een hogere rang bevorderd worden, (ook) traktementsverhoging krijgen: ik heb f 200 promotie gemaakt; — (schaken) (van een pion die de damlijn heeft bereikt) het verkrijgen van elke door de speler gewenste waarde: de promotie van de pion;
2. het toekennen, resp. de verkrijging van de doctorale graad door een bijzondere academische plechtigheid: openbare en private (voor de faculteit) promotie;
3. het geheel der leerlingen, inz. van militaire instituten, die in hetzelfde jaar een graad of rang hebben verkregen.